Bevaringsprisen 2022

  

 

Foreningen Gamle Sandefjords Bevaringspris for 2022 gikk til Espen og Siri Wangberg for eiendommen Vestfoldgata 14.

 

Byggingen ble oppført under 1. verdenskrig (1914 – 1918)

Eiendommen blir beskrevet å ha stor kulturhistorisk verdi og er et symbol på Sandefjords hvalfangertid og kurbadtid.

 

Byggingen ble oppført av hvalfangstbestyrer Sørlles.

Adressen var da Hystadveien 22B da hovedinngang vendte mot Sandefjord sentrum og hadde inngangsport fra Hystadveien.

Hovedinngang er i dag flyttet til motsatt side og adressen er nå Vestfoldgata 14.

Arkitekt var: Erik Sølling. Byggmester var: Johan Pedersen fra Kristiania.

 

I 1922 ble byggesøknad til tilbygg av garasje innvilget. Denne er i samme stil som huset og en sånn garasje var nok ikke et vanlig syn i Sandefjord den gang.

 

Beboere: 

Hvalfangstbestyrer Sørlles bodde i huset ca. 40 år.

Deretter overtok Lund som bodde i huset blandt annet under andre verdenskrig

Reidar Thilert overtok så huset og også han bodde der i ca. 40år.

I Sandefjord er det fortsatt sikkert mange som kjenner huset som Thilert-huset.

Det var i denne perioden at hovedinngang ble flyttet fra øst til vest.

Etter Thilert overtok Eriksengruppen huset. På slutten av 1980 tallet ble det mye støy rundt tomten da det ble fremmet planer om utbygging av eiendommen med flere eneboliger på nedre del av tomten mot byen. Det ble en massiv protest mot dette. Sandefjords Blad hadde flere oppslag om saken som endte med at tomten forble uberørt.

Etter dette flyttet Tor Erik Skeie og Kirstin Gran Skeie inn i huset og tok godt vare på det og bodde der i ca. 20 år.

Nåværende eiere Espen og Siri Wangberg flyttet fra Oslo og inn i huset med sine 3. barn i 2011. De har fortsatt med å ta godt vare på hus og have og tilført en terrasse som var tegnet inn på originaltegningene av huset.

Eiendommen og området der den ligger er blitt beskrevet som et "ansikt" for Sandefjord, både fra sjøen, fra Park Hotell. og fra sentrum.