Årsrapport Øvre Myra 2021

ÅRSMELDING fra HUSSTYRET 2021.

 

Husstyret:

Fra Sandar Historielag:

Svein Holtedahl

Kåre Hvidsten

 

Fra Foreningen Gamle Sandefjord:

Lars Ove Strat 

 

2021 ble også et spesielt år. Koronasituasjonen har også dette året resultert i en mengde avbestillinger av forhåndsbestilt utleie. Møtevirksomheten har også vært lav.

 

Bygningene.

Bygningene er relativt godt vedlikeholdt utvendig.

Vi fikk hjelp til å inspisere takene med drone-fotografering i sommer.

Etter det hadde Husstyret en dugnad der vi gikk over taket og byttet takstein som var knust og takstein som hadde forskjøvet seg. Selve taket under taksteinene så bra ut, men det har samlet seg mye smårusk ved lektene som taksteinen ligger på. Dette bør kanskje fjernes, da det kan holde på fuktighet. 

 

Låven:

Vi har hatt problemer med låvedøren inn fra låvetrappen. Den har vært vanskelig å låse og vi har flere ganger blitt varslet om at den har stått åpen og slått i vinden.

Her er det gjort forsterkninger. Dette problemet mener vi nå er blitt løst. 

Det er ikke alle som setter krok på lemmene foran vinduene mot sør på låven når de åpnes, og de blir da stående å slå. Dette har medført skader på takrenner. Det er blitt laget en løsning som forhindre dette.

 

Framhuset:

Vinduet i 2. etasje mot sør på Framhuset har hatt lekkasje og vært utsatt for fukt.

Det er nå reparert.

 

Bod:

Vi har fortsatt et ønske om en ny bod for oppbevaring av utemøbler som hagestoler og hagebord osv. Boden er tenkt plassert mot gjerdet til våre naboer i vest mellom låve og vognskjul. Dette er planer som trenger tilførsel av økonomiske midler for å gjennomføres. 

 

Inventar.

Det er kommet ønske om anskaffelse av nytt lydanlegg med teleslynge for dem som bruker høreapparat. Her må vi også skaffe kapital, og med den utleien som har vært, er dette lagt litt på is.

 

Uteområdet.

Her er det utført normalt vedlikehold som plenklipping, luking osv.

Vår vaktmester Olav Rørstad har sammen med Kåre Hvidsten gjort en god jobb.

 

Økonomi.

På grunn av koronasituasjonen har vi søkt tilskudd for tapte inntekter.

Vi har fått innvilget krisepakker fra Lotteritilsynet.

Viser til eget regnskap for flere detaljer. 

 

Drift.

Daglig drift har vært gjennomført v/hjelp av Svein Holtedahl og tilsynsgruppen.

Det har dette året vært lav aktivitet på grunn av korona-pandemien. 

Det ble ingen vårdugnad i 2021. 

 

Utleie.

Utleien har som nevnt vært minimal dette året. 

 

Organisering.

Husstyret har overordnet ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av husmannsplassen Øvre Myra.

I tillegg har Husstyret organisert under seg en vedlikeholdsgruppe og en tilsynsgruppe som utfører ettersyn og vedlikeholdsoppgaver.

Da det har vært lite utleie dette året, har gruppene hatt lav aktivitet. 

Det har vært en rekke møter mellom Husstyret og eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord om omorganisering av utleiedriften med vaktmester og renholder.

I alle tidligere år har utleiedelen av Øvre Myra og vaktmester og renholder vært en del av Sandar Historielags organisasjon. Men med ny revisor og kasserer i Sandar Historielag, kom det et sterkt ønske om å skille ut utleiedelen i en egen organisasjon. 

Det er derfor opprettet en ny organisasjon med eget regnskap med navnet:

 

FORENINGEN HUSMANNSPLASSEN ØVRE MYRA.

Denne organisasjonen er nå registrert med eget nummer i Brønnøysund registeret.

 

Februar 2022. 

Husstyret ved Lars Ove Strat.