Årsrapport Øvre Myra 2020

 

ÅRSMELDING fra HUSSTYRET 2020.

 

Husstyret:

Fra SH  :  Svein Holtedahl

                 Kåre Hvidsten

 

Fra FGS:  Lars Ove Strat        

 

2020 har vært et spesielt år. Korona situasjonen har resultert i en mengde avbestillinger av forhåndsbestilt utleie. Møtevirksomheten har også vært lav.

Husstyret har i 2020 hatt 3 arbeids/styremøter og 1 fellesmøter med Mållaget og eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord .

 

Organisering.

Husstyret har overordnet ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av husmannsplassen Øvre Myra.

I tillegg til husstyret er vedlikehold og drift i 2020 organisert med en vedlikeholdsgruppe og en tilsynsgruppe.

Da det har vært lite utleie dette året, har aktiviteten også her vært liten.

 

Bygningene.

Bygningene er relativt godt vedlikeholdt utvendig.

Vi har vurdert takene på alle bygningene og særlig på framhuset, her hadde det vært fint og fått til en renovering.

 

Vi har flere ganger blitt varslet om at både låvedøren og den doble døren i øst har stått åpne og slått i vinden. Sannsynligvis har årsaken vært sterk vind.

Begge dørene har blitt forsterket i karmene og dette har siden ikke vært noe problem.

 

Vi har også bedt Arve Austad om å komme med et forslag på en ny bod for oppbevaring av utemøbler som hagestoler og hagebord osv. Boden er tenkt plassert mot gjerdet til våre naboer i vest mellom låve og vognskjul.

 

Inventar.

Alle stolene på låven ble i høst vasket med tepperenser.


 

 

I starten av året fikk vi montert en ny projektor i møtesalen på låven.

 

Vi har også vært så heldige og fått en storskjerm i gave til møterommet vårt i underetasjen på låven.

 

Uteområdet.

Her er det utført normalt vedlikehold som plenklipping luking osv.

Vår vaktmester Olav Rørstad har gjort en flott jobb sammen med Kåre Hvidsten.

 

Økonomi.

På grunn av korona situasjonen har vi søkt tilskudd for tapte inntekter

Vi har fått innvilget to krisepakker fra Lotteritilsynet så vi har klart oss økonomisk dette året.

Viser til eget regnskap for flere detaljer.

 

 

Drift.

Daglig drift har vært gjennomført v/hjelp av Svein Holtedahl og tilsynsgruppen.

Det har dette året på grunn av korona vært liten aktivitet.

 

Det ble ingen vårdugnad dette året.

På høsten hadde vi en dugnad da vi fikk renset stolene på låven og framhuset ble vasket og ryddet.

 

Utleie.

Utleien har som nevnt vært minimal dette året.

 

 

Februar 2021.

Husstyret ved Lars Ove Strat.