Årsrapport Øvre Myra 2018

 

 

 

ÅRSMELDING fra HUSSTYRET 2018.

 

 

Husstyret:

 

Fra SH  :  Svein Holtedahl     leder/kasserer

 

                 Kåre Hvidsten 

 

Fra FGS:  Lars Ove Strat  

 

Husstyret har hatt 2 arbeids/styremøter og deltatt i fellesmøter vår og høst med eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord. 

 

Organisering.

 

I tillegg til husstyret er vedlikehold og drift i 2018 organisert med en  vedlikeholdsgruppe og en tilsynsgruppe. Dette har fungert tilfredsstillende i 2018.

 

Husstyret har overordnet ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av husmannsplassen Øvre Myra.

 

 

Økonomi.

 

Pr 31.12.18 er egenkapitalen på kr. 29 752. Egen-/kontantkapitalen er nå svært lav og styret må vurdere hvorledes den kan økes/bedres.

 

Det har vært mange nødvendige (små-)reparasjoner i 2018.

 

Det har resultert i ett underskudd i 2018 på kr. 24 172.

 

Se regnskap. 

 

Bygningene. 

 

Bygningene er relativt godt vedlikeholdt utvendig.

 

Det er ønske om et påbygg på vognskjulet eller en ny bod for oppbevaring av utemøbler som hagestoler og hagebord.

 

Det har kommet ønske om å fjerne alle bjørketrærne på tunet. 

 

Drift.

 

Daglig drift har vært gjennomført v/hjelp av Svein Holtedahl og tilsynsgruppen.

 

Vedlikehold av bygningene blir for det meste utført av vedlikeholdsgruppen.

 

Begge grupper har gjennom året gjennomført oppgavene på en meget tilfredsstillende måte.

 

Vår vaktmester Olav Rørstad gjør også en flott jobb.

 

Det er ansatt ny renholder dette året. 

 

Det har vært litt problemer med «sur lukt» fra vaskemopper i vaskerommet.

 

Dette er forsøkt løst med en beholder utendørs for brukte mopper.

 

 

Utleie.

 

Utleien kunne vært større.

 

 

Utførte arbeider i 2018. 

 • Vårdugnad med rydding og raking ute.

   

   

   

 • Vårrengjøring av framhuset med rundvask og rene eller nye gardiner og ryer.

 • Det har blitt ny trapp ved inngangsdør ved porten og selve døren er laget mer funksjonell.

 • Varmtvannstank er reparert. Element var defekt og det var brent en tilkopling.

 • Jordfeil reparert.

 • Satt opp flere nødlys nede i gangen.

 • Byttet alle gamle nødlys oppe.

 • Reparert gulvvarme i møterom.

 • Instrukser har blitt gått gjennom og revidert. 

 

Februar 2019.

 

Husstyret ved Lars Ove Strat.