Årsrapport Øvre Myra 2017

ÅRSMELDING fra HUSSTYRET 2017 

Husstyre: 

Fra FGS:  Lars Ove Strat      

HS  :        Kåre Hvidsten

                Svein Holtedahl     leder/kasserer

 

Husstyret har hatt 3 arbeids/styremøter og deltatt i fellesmøter vår og høst med eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord

 

Organisering

 I tillegg til husstyret er vedlikehold og drift i 2017 organisert med en tilsynsgruppe og vedlikeholdsgruppe. Dette har fungert tilfredsstillende sist år. 

Husstyret har overordnet ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av husmannsplassen Øvre Myra.

 

Økonomi

Pr. 31.12.17 viser en egenkapital pr kr. 53.900, en økning (et overskudd) i 2017 på 12.000. Se regnskap.  Husstyret ønsker å opparbeide en buffer på ca. kr. 100 000,- for fremtidig akutte behov til vedlikehold og påkostninger.

Bygningene er relativt godt vedlikeholdt utvendig.

Innvendig slitasje samt tekniske anlegg som elektrisk, sanitæranlegg og ventilasjon eldes og må oppgraderes i årene fremover.

 

Drift

Daglig drift har vært gjennomført v/hjelp av Svein Holtedahl og tilsynsgruppen.

 

Vedlikehold av bygningene blir for det meste utført av vedlikeholdsgruppen. Begge grupper har gjennomført oppgavene på en meget tilfredsstillende måte. Norsk Gjenvinning tar seg nå av vårt avfall og kommer ved behov. En bedre (og billigere?) løsning enn kommunalt hver 3. uke

 

2017

Det er anskaffet nytt kjøleskap til kjøkkenet og det er lagt inn internett/wifi.

Det er lagt duk og steiner under redskap som står ute.

Gulvet er bonet med spesialmiddel og 2 store bjerketrær i tunet er fjernet.

 

Februar 2018

Husstyret