Årsmelding 2020

 

 

 

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2020. 

 

Antall medlemmer pr. 01.01. 2021 er 147   (pr. 01.01.2020  168) 

 

Organisasjonen: 

 

Styret har bestått av     Lars Ove Strat                         (Leder)

                                          Wenche Nyberg                       (Kasserer)          

                                          Wenche Ingrid Østby Nilsen   (Styremedlem)

                                          Anne Beate Slørdahl                (Styremedlem)

                                    Per Skaflem                              (Styremedlem)               

 

Regnskapsfører           Miki Regnskap 

 

Dette har vært et svært spesielt år for alle på grunn av korona-pandemien og regler for hva vi har kunnet arrangere. 

Det har gjort at vi ikke har arrangert noen sammenkomster med mange mennesker.

 

Aktuelle byggesaker har vi kunnet behandle.

 

Styremøter har vi hatt jevnlig.

 

 

HVA HAR SKJEDD I 2020.

 

Foreningen Gamle Sandefjord deltok på Innflyttertreff lørdag 1. februar 2020. 

Vi hadde stand i Hjertnes-foajeen.

 

 

Årsmøtet: 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord 2020 ble holdt på Øvre Myra mandag 2. mars kl. 19.00.

 

Bevaringsprisen: 

Bevaringsprisen for 2019 gikk til Bjerggata 71. 

 

 

  Det var Tron O. Kløw og Lucyna Kløw som ble tildelt Bevaringsprisen for sitt hus i Bjerggata 71.

 

Kveldens foredragsholder var Trygve Andersen. 

Han fortalte om Anders Jahres liv, og stilte selv opp som Anders Jahre.

 

Det ble et innholdsrikt foredrag med mye humor.

 

SÅ KOM NEDSTEGNINGEN AV NORGE 12. MARS.

 

 

17 mai.

 

Dette året ble det ikke 17. mai-tog. 

Vi deltok derfor heller ikke med vektere i togene. 

 

 

Myra dagen 2020. 

Det ble heller ingen Myradag i 2020. (Den var planlagt 29. aug. 2020). 

 

Dugnad Øvre Myra. 

Vårdugnaden ble avlyst p.g.a. korona. 

Det ble gjennomført dugnad på høsten 10. og 11. september. (Med god korona avstand). 

Framhuset ble vasket og ryddet. Det ble ryddet ute. 

På låven ble det foretatt vask og rens av stoler.  

 

SAKER/UTTALELSER DET HAR VÆRT JOBBET MED:

 

Bryggeområde ( Carlsen-kvartalet ): 

 

page5image1773152

 Også i 2020 har vi vært aktive i diskusjonene rundt Carlsen-kvartalet, sammen med Bjerggata Vel, Kurbadets venner, Fortidsminneforeningen og Sandar Historielag. 

Vi var med og fremmet et innbyggerforslag og resultatet ble at prosjektet slik det var foreslått «ble lagt på is». Prosjektet er startet på nytt med «blanke ark», og vi er blitt invitert med i den videre prosessen sammen med utbygger Hjertnes Eiendom og kommunen.

 

Schanchesgate 27: 

Vi har i høringsuttalelse klaget på en gigantisk utbygging av Schanchesgate 27 som ligger rett over gaten for Øvre Myra. Dette er et eksempel på en klattvis regulering og utbygning. 

Kommunen har sagt ja til prosjektet.

 

Nedre Movei 9: 

 

 

Dette prosjektet har det vært mye diskusjon rundt, og det har blitt bearbeidet mange ganger. Siste utkast ble presentert i høst, og da var de bemerkninger vi har hatt tidligere tatt hensyn til.  

Vi synes det nye forslaget er mye bedre enn tidligere forslag, og ble enige om å gi en positiv tilbakemelding.

 

Kvartalet Dronningens gate- Langes gate:

  

I dette prosjektet har vi sendt inn høringsuttalelse.

Vi ønsket Landstads gate 18 og Dronningens gate 15 regulert til bevaring. Dette er det blitt aksept for. 

Den planlagte utvidelsen av fortau ved disse eiendommene er ikke fastlåst. Fortau er nå på linje med steingjerde til kirkegården ved siden av; noe det fortsatt bør være. 

Vi synes heller ikke vi trenger flere «tårn/signalbygg» i byen, og høydene på bygningene mot kirkegården blir for dominerende. 

 

Revåsveien 5: 

 

Forslag til oppstart av planarbeid i Revåsveien 5 ble lagt ut til høring. 

Vi har skrevet en uttalelse der vi synes dette prosjektets utforming ikke passer inn i området.


 

Sperrekvartalet:Sperrekvartalet ble i 2018 solgt til GN Power.

 

Bilderesultat for sperregården 

Foreningen Gamle Sandefjord ble invitert av utbygger helt fra starten til å komme med innspill i dette prosjektet. Det har vært flere runder med møter om denne utbyggingen. 

Vi har fått innblikk i foreløpige planer, og er fortsatt i dialog med utbygger. Status så langt er: 

 • Sperregården (Storgata 23) og Borgergården (Storgata 21) beholdes.

 • Napern og Verdensteateret beholdes.

 • Byggehøydene på nye bygg er på nivå med eksisterende bygningsmasse.

 • Det er planlagt å åpne opp for en passasje mellom Sperregården og Borgergården i en sving ut til Kongens gate

   

  Byggesaker som kommer:  

 • Stickler-tomta som også inneholder Museumsgata 33 og Peder Grøns Gate 5 er lagt ut for salg.

 • Inter Eiendom i Larvik har inngått avtale med Sandefjord Eldre Indremisjon om overtakelse av Rådhusgata 5. Bygget er fra 1878.

 • Tivolitomta er igjen tema for utbygging. Et kunnskapssenter er foreslått kombinert med Bibliotek og Litteratur-hus.

 • Sju blokker med tre til sju etasjer er tenkt bygget ved Langestrand.  

 

Ny kommuneplan.

 

Vi var invitert tirsdag 1. september da kommunen arrangerer et folkemøte i Kurbadhagen om byutvikling i Sandefjord.

 

Vi har videre blitt invitert til å delta i prosessen med utarbeiding av ny byplan for Sandefjord sammen med Sandefjord kommune i 2021.

 

Instagram. 

Foreningen Gamle Sandefjord er nå også på Instagram. 

Dette kan være et medium for å skape interesse og få flere interessert i det vi driver med. 

 

Styremøter: 

Vi har hatt 8 ordinære styremøter og hatt oppe 44 saker. 

 

TAKK TIL MEDLEMMENE.

 

Styret vil takke alle medlemmene som med sin støtte gjør at vi kan bevare en trivelig by å bo i, og til å løse de oppgaver som foreningen har vært engasjert i.

 

Vårt ønske er at alle medlemmer kommer med forslag og involverer seg i foreningen og blir med på dugnader i styre og komiteer og andre aktuelle oppgaver. 

 

MEDLEMSVERVING:

 

Styret ønsker fortsatt å øke interessen for FGS blant både yngre og eldre innbyggere.

 

Vi oppfordrer også i år alle til å styrke foreningen ved å verve nye medlemmer i løpet av året. 

 

Sandefjord februar 2021           Lars Ove Strat