BEVARINGSPRISEN 2020

 

Foreningen Gamle Sandefjord deler hvert år ut Bevaringsprisen.  

Formålet med Bevaringsprisen som Foreningen Gamle Sandefjord deler ut, er å fremheve representative bygninger i vår kommune fra ulike tidsepoker. Dette er bygninger som bør bevares fordi de er ivaretatt på en god måte, slik at det opprinnelige utseende er lett gjenkjennelig.  

Dette året har vi beveget oss ut fra sentrum i bykjernen til et gårdstun. 

Nemlig Furustadveien 80.

 

 

Dette er et gårdstun bestående av et våningshus og et bryggerhus og har i mange generasjoner gått i arv. Den siste i arverekkefølgen som bodde der var en enslig frøken som døde i 1986. 

Dette er et hus som er et viktige minner om byggeskikken på 1800 tallet. Stedet har også en meget flott beliggenhet. 

Begge husene ble registrert i 1985 i sekretariatet for registrering av faste kulturminner (SEFRAK) .

Den gang ble oppføringen av husene antatt til ca.1870. 

Nåværende eier Solbjørg Thorsen Tveit kjøpte husene i 2012. Da hadde de stått ubebodd noen år og forfallet hadde satt inn. Over bryggerhuset var det veltet et tre som hadde knust tak og takstein og tak var kraftig skadet. Det var også store skader etter at regnvann hadde hatt rikelig tilgang til bryggerhuset. Hovedhuset var forlatt med inventar, og fukt og skadedyr hadde satt sine spor. Ny eier gikk i gang med reparasjon av hustak og ryddet seg plass på et rom som fungerte som stue, kjøkken og soverom. Så gikk hun løs på de andre rommene der mye råttent treverk måtte erstattes og mye måtte forsterkes. Gulv måtte byttes ut med nye hel tre gulv. Vinduer som var kopier av opprinnelige og satt inn i1980, ble beholdt og den utvendige listingen ble også beholdt. Under restaureringen som har vart frem til i dag ble det på muren funnet et årstall 1847. Bak på en av vinduslistene stod årstallet 1817. 

Det er utført en kjempe stor jobb med husene og de originale dørene og trappene er beholdt.

Mye av inventaret er også tatt vare på selv om det var mye maling som måtte fjernes, og er nå i bruk.