Myradagen 2021

m

 

Myradagen 2021.

Foreningen Gamle Sandefjord og Sandar Historielag

arrangerer Myradagen 2021 nå på lørdag 28. august

på husmannsplassen Øvre Myra, Schanches gate 24.

 

Vi begynner kl. 11:00 og holder på til kl. 15:00.

 

Det blir også i år en tradisjonell markedsdag,

med salgsboder, husflidartikler, håndverk, frukt / grønnsaker og honning, bøker og kakelotteri.

 

Det blir også salg av rømmegrøt og saft + vafler og kaffe/te.

 (Du kan bruke Vipps og kontanter).

 

Kl 12:30 blir det skuespill ved Sandefjord Teaterforening´s Seniorteateret

"Livet på Øvre Myra i Gamle dager"

 

Kl. 14:00 blir det musikk ved Sandar Spelemannslag folkemusikk fra Vestfold.

 

Parkering på tidligere Jotun Nybyens parkeringsplass.

 

Gamle Sandefjord og Historielaget ønsker VELKOMMEN i trivelig miljø.

 

Vi følger smittevern-reglene med registrering og 1m avstand

BEVARINGSPRISEN 2020

 

Foreningen Gamle Sandefjord deler hvert år ut Bevaringsprisen.  

Formålet med Bevaringsprisen som Foreningen Gamle Sandefjord deler ut, er å fremheve representative bygninger i vår kommune fra ulike tidsepoker. Dette er bygninger som bør bevares fordi de er ivaretatt på en god måte, slik at det opprinnelige utseende er lett gjenkjennelig.  

Dette året har vi beveget oss ut fra sentrum i bykjernen til et gårdstun. 

Nemlig Furustadveien 80.

 

 

Dette er et gårdstun bestående av et våningshus og et bryggerhus og har i mange generasjoner gått i arv. Den siste i arverekkefølgen som bodde der var en enslig frøken som døde i 1986. 

Dette er et hus som er et viktige minner om byggeskikken på 1800 tallet. Stedet har også en meget flott beliggenhet. 

Begge husene ble registrert i 1985 i sekretariatet for registrering av faste kulturminner (SEFRAK) .

Den gang ble oppføringen av husene antatt til ca.1870. 

Nåværende eier Solbjørg Thorsen Tveit kjøpte husene i 2012. Da hadde de stått ubebodd noen år og forfallet hadde satt inn. Over bryggerhuset var det veltet et tre som hadde knust tak og takstein og tak var kraftig skadet. Det var også store skader etter at regnvann hadde hatt rikelig tilgang til bryggerhuset. Hovedhuset var forlatt med inventar, og fukt og skadedyr hadde satt sine spor. Ny eier gikk i gang med reparasjon av hustak og ryddet seg plass på et rom som fungerte som stue, kjøkken og soverom. Så gikk hun løs på de andre rommene der mye råttent treverk måtte erstattes og mye måtte forsterkes. Gulv måtte byttes ut med nye hel tre gulv. Vinduer som var kopier av opprinnelige og satt inn i1980, ble beholdt og den utvendige listingen ble også beholdt. Under restaureringen som har vart frem til i dag ble det på muren funnet et årstall 1847. Bak på en av vinduslistene stod årstallet 1817. 

Det er utført en kjempe stor jobb med husene og de originale dørene og trappene er beholdt.

Mye av inventaret er også tatt vare på selv om det var mye maling som måtte fjernes, og er nå i bruk.

 

Årsmelding 2020

 

 

 

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2020. 

 

Antall medlemmer pr. 01.01. 2021 er 147   (pr. 01.01.2020  168) 

 

Organisasjonen: 

 

Styret har bestått av     Lars Ove Strat                         (Leder)

                                          Wenche Nyberg                       (Kasserer)          

                                          Wenche Ingrid Østby Nilsen   (Styremedlem)

                                          Anne Beate Slørdahl                (Styremedlem)

                                    Per Skaflem                              (Styremedlem)               

 

Regnskapsfører           Miki Regnskap 

 

Dette har vært et svært spesielt år for alle på grunn av korona-pandemien og regler for hva vi har kunnet arrangere. 

Det har gjort at vi ikke har arrangert noen sammenkomster med mange mennesker.

 

Aktuelle byggesaker har vi kunnet behandle.

 

Styremøter har vi hatt jevnlig.

 

 

HVA HAR SKJEDD I 2020.

 

Foreningen Gamle Sandefjord deltok på Innflyttertreff lørdag 1. februar 2020. 

Vi hadde stand i Hjertnes-foajeen.

 

 

Årsmøtet: 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord 2020 ble holdt på Øvre Myra mandag 2. mars kl. 19.00.

 

Bevaringsprisen: 

Bevaringsprisen for 2019 gikk til Bjerggata 71.