Årsmelding 2015

 

 

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2015. 

 

Antall medlemmer pr. 01.01.16 er 215   (pr. 01.01.15: 221) 

 

Organisasjonen

 

Leder                              Lars J Nicolaysen

 

Sekretær                        Lars Ove Strat

 

Kasserer                         Wenche Nyberg 

 

Styremedlemmer            Bjørn Lie

 

                                      Trygve Sandvik

 

 

Varamedlemmer            Arve Austad

 

Wenche Hvidsten Girlando

 

Eldri Tusvik Rosenlund

 

Regnskapsfører              Miki.

 

Revisor                          Atle Sandberg

 

Husstyre                        Bjørn Kvarenes 

                                      Haakon Berg Jenssen 

                                      Anders Haukaas 

                                      Wenche Ingrid Østby Nilsen 

                                      Karin Holsvik

 

Valgkomite                    Atle Sandberg 

                                      Bjørn Kvarenes 

                                      Lars J Nicolaysen 

 

Hva har skjedd i 2015.

 

ÅRSMØTET.

 

Årsmøtet 2015 ble på holdt Øvre Myra onsdag 25. februar.

 

Etter de ordinære årsmøtesakene ble Bevaringsprisen for 2015 delt ut.

 

Bevaringsprisen for 2014 ble tildelt eierne av Dølebakken 4, Anne Merete og Østen Bjørvik, for deres restaureringsarbeid både utvendig og inne. Bygningen framstår i dag som et »levende» eksempel på slik boligen ble bygget i 1917.

 

Det imponerende restaureringsarbeidet har foregått i en 20-års periode.

 

 

 

 

Tor Bjørvik holdt kveldens foredrag om gårdene i Sandefjord. Han hadde også med en masse bilder som ble vist under foredraget.

 

 

DUGNAD.

 

Våren startet med dugnad på Øvre Myra onsdag 29. april.

 

Her er alle velkomne til å delta. 

 

Det har blitt holdt 2 byvandringer, 5. og 6.mai. med tittelen «Byen etter brannene».

 

Det var forhåndssalg av billetter og begge dager var fulltegnet – d.v.s. 60 deltakere pr. dag.

 

Vandringen startet i Røde Kors Huset med en bildefremvisning og orientering om byen før brannene – d.v.s. fra tiden før 1882.  Deretter vandret vi bort Rådhusgata med flere stopp – bl.a. ved Linnaae-gården og i Byparken. Der var det en liten «brannøvelse» med gamle biler, drakter og utstyr fra tidligere tider. 

 

 

Så gikk turen opp i Byparken med stopp og orientering om husene rundt parken.  Derfra opp til Hotel Atlantic og bort til Den Katolske Kirke (Tidl. Metodistkirken) . Der ble vi ønsket velkommen inn av Pater Claes Tande og vi fikk en flott orientering om kirken og også et tilbakeblikk på hvordan det var å vokse opp på Hvidts Plass i 1950-60 årene.

 

Så gikk vi videre til Festsalen på Hotel Atlantic hvor vi fikk servert et varmt måltid kombinert med en orientering av Thor Klaveness og historien til Hotel Atlantic. Hele arrangementet tok 4 timer og vi fikk inntrykk av at alle var godt fornøyd med det de hadde opplevd.

 

17 MAI.

 

Som vanlig bidro vi med to vektere på 17. mai.

 

 

28. august ble Christopher Hvidts plass gjenåpnet etter en omfattende oppgradering og med nyrestaurert Thoulowfontene.

 

Her har vi vært en av pådriverne.

 

 

MYRA DAGEN lørdag 29. august ble en flott dag.

 

Dette er et tradisjonelt samarbeid med Sandar Historielag.

 

Været var med oss og det var mange mennesker innom Øvre Myra denne dagen. Nordre Skur og Ballast kom innom og serverte oss ramsalt kor sang.

 

Det var mange aktiviteter med salg på tunet og kaffe, vafler og rømmegrøt gikk unna.

 

Det virket som folk trivdes og det er en fin måte å vise fram husmannsplassen Øvre Myra på.

 

Direktør fra Vestfold museene var på Øvre Myra mandag 26. oktober 2015.

 

Vestfoldmuseene var tema på åpent møte i regi av Foreningen Gamle Sandefjord og Sandar Historielag mandag 26. oktober.

Direktøren for Vestfoldmuseene Nils Anker presenterte virksomheten for en lydhør forsamling og inviterte til videre samarbeid med foreningene. 

 

Det var i 2015 40 år siden Foreningen Gamle Sandefjord ble stiftet.

 

Dette ble feiret på Øvre Myra Solvangveien 8 onsdag 25. November. 

 

Dr.Thaulow/Svein Ingbretsen dukket opp som Dr. Thaulow, men ble seg selv og holdt et flott foredrag om Thaulow slekten.

 

Det har dukket opp en mengde dokumenter, som Svein Ingbretsen nå har jobbet med, og der er stoff for mange foredrag fremover i følge ham selv.

 

Anne Lise Løve presenterte en kavalkade over disse 40 årene. Denne er laget som et eget jubileumsskrift.

 

Det ble serveres bløtkake og annen kake + kaffe.

 

 

FELLES STYREMØTER.

 

De to eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord samarbeider fortsatt meget godt. Begge velger representanter til et felles husstyre. Også i år har det vært avholdt to felles styremøter der drift og vedlikehold av eiendommen Øvre Myra er hovedtema.  Det lages egen årsmelding for sameiet Øvre Myra.

 

 

STYREMØTER.

 

Vi har hatt 11 ordinære styremøter og hatt oppe 65 saker.

 

 

ØKONOMI.

 

Når det gjelder detaljer viser vi til eget fremlagt regnskap. 

 

SAKER / UTTALELSER.

 

Nedre Gokstad.

 

SAS og nytt kulturråd.

 

Har gitt råd i forbindelse med restaurering av hus tilbake til originalen.

 

Byggehøyder i Sentrum:  Forslag til reguleringsplan Storgata-Rådhusgata-Mueumsgata-Petter Grøns gate. Byggehøyder i sentrum.

 

Regulering av Linnaaekvartalet – Kvartal 24.

 

Regulering av Sperrekvartalet – del av Kvartal 40. 

 

AVISOPPSLAG/AVISINNLEGG.

 

Også i 2015 og nå i starten på 2016 har Foreningen Gamle Sandefjord fått en del avisoppslag på sine saker, i det siste er det Sperrekvartalet som det har vært fokus på. Egen face book side ble opprettet der folk kunne komme med sine kommentarer, og vi fikk masse støtte.

 

Vi følger spent med på hva som skjer med "Sperrekvartalet".

 

 

TAKK TIL MEDLEMMENE.

 

Styret vil takke alle medlemmene som på ulike måter har bidratt til å løse de oppgaver som foreningen har vært engasjert I.

 

Vårt ønske er at alle medlemmer involverer seg i foreningen og blir med på dugnader og andre oppgaver. 

 

MEDLEMSVERVING:

 

Vi ønsker fortsatt å øke interessen for FGS også blant yngre mennesker. 

Vi oppfordrer også alle til å styrke foreningen og skaffe nye medlemmer i løpet av året.

 

Henvendelser / spørsmål kan stiles til: 

Lars J. Nicolaysen, Dølebakken 24, 3215 Sandefjord

 

e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Sandefjord 18. februar 2016

 

Lars Ove Strat 

Sekretær