MYRADAGEN 2019

Myradagen 2019 lørdag 31 august ble en flott dag.

Været var med oss og masse mennesker var innom.

 

 


Seniorteateret

 

 

Det er i år 30 år siden Foreningen Gamle Sandefjord og Sandar Historielag kjøpte Øvre Myra.

I den anledning hadde vi engasjert en gruppe fra Teaterforeningen til å framfører et musikalsk spill om «Livet på Øvre Myra i gamle dager» ute på tunet.

Dette ble en kjempesuksess.

 

Vi ønsker å gi en stor takk til Seniorteateret.

 

Det ble også plantet et nytt tuntre som åpning av dagen.

 

 

Vi ønsker også å takke alle utstillerne som sa ja til å bli med, og ikke minst alle dere som frivillig stiller opp og hjelper til på en slik dag.