MYRADAGEN 2019

Det nærmer seg Myradagen 2019 lørdag 31 august.

Vi starter kl. 11.00  og holder åpent til kl. 15.00.

Som vanlig blir det kake lotteri.

Salg av rømmegrøt vaffler og kaffe.

Det er i år 30 år siden Foreningen Gamle Sandefjord og Sandar Historielag kjøpte Øvre Myra.

I den anledning vil en gruppe fra Teaterforeningen stå for underholdningen

md1

Årsrapport Øvre Myra 2018

 

 

 

ÅRSMELDING fra HUSSTYRET 2018.

 

 

Husstyret:

 

Fra SH  :  Svein Holtedahl     leder/kasserer

 

                 Kåre Hvidsten 

 

Fra FGS:  Lars Ove Strat  

 

Husstyret har hatt 2 arbeids/styremøter og deltatt i fellesmøter vår og høst med eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord. 

 

Organisering.

 

I tillegg til husstyret er vedlikehold og drift i 2018 organisert med en  vedlikeholdsgruppe og en tilsynsgruppe. Dette har fungert tilfredsstillende i 2018.

 

Husstyret har overordnet ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av husmannsplassen Øvre Myra.

 

 

Økonomi.

 

Pr 31.12.18 er egenkapitalen på kr. 29 752. Egen-/kontantkapitalen er nå svært lav og styret må vurdere hvorledes den kan økes/bedres.

 

Det har vært mange nødvendige (små-)reparasjoner i 2018.

 

Det har resultert i ett underskudd i 2018 på kr. 24 172.

 

Se regnskap. 

 

Bygningene. 

 

Bygningene er relativt godt vedlikeholdt utvendig.

 

Det er ønske om et påbygg på vognskjulet eller en ny bod for oppbevaring av utemøbler som hagestoler og hagebord.

 

Det har kommet ønske om å fjerne alle bjørketrærne på tunet. 

 

Drift.

 

Daglig drift har vært gjennomført v/hjelp av Svein Holtedahl og tilsynsgruppen.

 

Vedlikehold av bygningene blir for det meste utført av vedlikeholdsgruppen.

 

Begge grupper har gjennom året gjennomført oppgavene på en meget tilfredsstillende måte.

 

Vår vaktmester Olav Rørstad gjør også en flott jobb.

 

Det er ansatt ny renholder dette året. 

 

Det har vært litt problemer med «sur lukt» fra vaskemopper i vaskerommet.

 

Dette er forsøkt løst med en beholder utendørs for brukte mopper.

 

 

Utleie.

 

Utleien kunne vært større.

 

 

Utførte arbeider i 2018. 

 • Vårdugnad med rydding og raking ute.

   

   

   

 • Vårrengjøring av framhuset med rundvask og rene eller nye gardiner og ryer.

 • Det har blitt ny trapp ved inngangsdør ved porten og selve døren er laget mer funksjonell.

 • Varmtvannstank er reparert. Element var defekt og det var brent en tilkopling.

 • Jordfeil reparert.

 • Satt opp flere nødlys nede i gangen.

 • Byttet alle gamle nødlys oppe.

 • Reparert gulvvarme i møterom.

 • Instrukser har blitt gått gjennom og revidert. 

 

Februar 2019.

 

Husstyret ved Lars Ove Strat.

 

Årsmelding 2018

 

  

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2018.

 

Antall medlemmer pr. 01.01. 2019  er 154   (pr. 01.01.2018  163)

 

 

Organisasjonen

 

Det ble på årsmøte 2018 ikke valgt noen leder.

 

Styret har derfor dette året operert med en flat struktur. 

 

Styret har bestått av       Wenche Nyberg                           

                                                Wenche Ingrid Østby Nilsen

                                                Wenche Hvidsten Girlando 

                                       Per Olaf  Skar

 

                                       Lars Ove Strat

 

 

Regnskapsfører              Miki Regnskap 

 

 

HVA HAR SKJEDD I 2018.

 

Årsmøtet:

 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord  2018  ble på holdt Øvre Myra onsdag 22. februar kl. 19.00.

 

 

 

Bevaringsprisen for 2018 gikk til Rødekors huset i Buegårdsgata

 

 

 Kveldens foredragsholder var Kristen Grieg Bjerke.

 

Han presenterte Fortidsminneforeningen og hva de jobber med. Avdelingen er ny her i Sandefjord.

Vi har i løpet av året hatt flere saker vi har jobbet sammen om.

 

 

Foreningen Gamle Sandefjord deltok på Innflyttertreff  3. februar 2018.

 

Vi hadde stand i Hjertnes foajeen. 

 

 

Vi hadde fellesmøte med husstyret og Sandar Historielag 14. mars 2018.

 

Her møtes de nye styrene i Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord.

 

Fellesoppgaver som dugnad og Myra dagen var tema. 

 

 

Dugnad.

 

Våren startet med dugnad på Øvre Myra torsdag 19. april.

 

(Her er alle velkomne til å delta.)

 

 

 

17 mai.

 

Vi bidro med vektere til togene på 17. mai.

 

Tron Kløw og Morten Ertsås stilte. 

 

 

Møter med Lokalhistoriske lag i «nye»  Sandefjord.

 

Her har det vært mange møter og vi har vært invitert til både Andebu og Stokke. Sammen har vi nå fått trykket en brosjyre som representerer de historiske lag i den nye kommunen. 

 

 

Ny kommuneplan.

 

Vi har deltatt på flere møter i forbindelse med høring og utarbeiding av ny kommuneplan etter kommunesammenslåingen. 

 

 

Myra dagen lørdag 25. aug.

 

Dette er et tradisjonelt samarbeid med Sandar Historielag.

 

Årets utgave ble en kjempe suksess med masse besøkende.

 

Nordre Skur og Ballast stod for det musikalske.

 

Det er mye forberedelser og jobb for å få gjennomført denne dagen.

 

Vi retter en stor takk til alle som bidro. 

 

 

Hadde fellesmøte med husstyret og Sandar Historielag 1. oktober.

 

Her så vi på økonomisk status for Øvre Myra og hva som må gjøres med bygninger og uteområder. 

 

 

Skulpturvandring 2.september 2018.

 

For første gang i Sandefjords historie inviterte Foreningen Gamle Sandefjord alle til å bli med på en byvandring i byen vår med kunst og skulpturer som tema. Vi synes Sandefjord er en fantastisk flott by som alle kan være stolte av.

 

I byen har vi også en mengde kunstverk og skulpturer som vi i en travel hverdag kanskje ikke legger merke til. De fleste av disse kunstverkene har kjente kunstnere laget og kunstverkene har sin egen historie.

 

Det ble en fin vandring da været var strålende, og Trine Holthe guidet oss flott gjennom hele vandringen. 

 

 

 

Onsdag 10 oktober Fellesarrangement.

 

Fellesarrangement med Fortidsminneforeningen, Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord på Øvre Myra.

 

Tema var: «Smijerns dekor og arkitektur, en spennende historie», v/ Karen Bjerke. 

  

 

Foredragskveld med Per Skaflem 28. november 2018.

 

Som tittel på sitt foredrag hadde han valgt: 

Hukommelsen. Nye og gamle konstruksjoner i vernete kirker.

 

Det var et spennende tema og Per Skaflem tok oss med på en lang reise inn i menneskenes hukommelse og historie og hvordan tegning har vært veldig viktig.

 

Vi fikk også se bilder fra spesielle restaurerings prosjekter i Kongsberg kirke, Horten kirke og Nedre Eiker kirke. 

 

 

SAKER/UTTALELSER DET HAR VÆRT JOBBET MED:

 

Sperrekvartalet:  Sperrekvartalet ble i 2018 solgt til GN Power.

 

Den nye eieren tok kontakt med oss for omvisning å høre våre synspunkt om kvartalet.

 

 

Borgegården er senere blitt skilt ut fra prosjektet. 

 

Bilderesultat for sperregården

 

  

Bryggeområde ( Carlsen kvartalet ): Denne saken jobbes det med nå. 

 

page5image1773152

  

Her har det vært flere møter sammen med Bjerggata vel, Kurbadets venner, Fortidsminneforeningen, Sandar Historielag og FGS.

Vi har også presentert vårt syn på privatiseringen og byggehøyden i dette prosjektet for politikerne.

 

Halvorsens planer på Hvidts Plass:

 

Saken har vært oppe til ny behandling. Det er fortsatt en del misnøye.

 

Foreningen vil følge opp saken og prøve å påvirke til løsninger som sikrer bevaring av Hvidts Plass som et av byens mest spennende byrom.

  

 

 

Grans bryggeri: Det vi ønsket ble ivaretatt og utbyggingen ser bra ut.  


Scanchesgate 27: Vi har også respondert på et varsel om en gigantisk utbygging av Scanchesgate 27 som ligger rett over gaten for Øvre Myra.  

 

Nedre Movei 9: Den foreslåtte blokka er alt for høy og passer ikke inn i omkringliggende bebyggelse.

 

 

Styremøter:

 

Vi har hatt 10 ordinære styremøter og hatt oppe 53 saker.

 

 

ØKONOMI

 

Viser da til eget fremlagt regnskap.  

 

 

TAKK TIL MEDLEMMENE.

 

Styret vil takke alle medlemmene som på ulike måter har bidratt til å løse de oppgaver som foreningen har vært engasjert I.

 

Vårt ønske er at alle medlemmer involverer seg i foreningen, og blir med på dugnader og andre oppgaver. 

 

 

MEDLEMSVERVING:

 

Styret ønsker å øke interessen for FGS også blant yngre mennesker.

 

Vi oppfordrer også alle til å styrke foreningen og skaffe nye medlemmer i løpet av året. 

 

Sandefjord februar 2019

 

Lars Ove Strat 

Sekretær

 

ÅRSMØTE

 Foreningen Gamle Sandefjord holdt sitt årsmøte onsdag 27. februar 2019.  

Det var foredrag med Stig-Tore Lunde om veterandampskipet Forlandet- tilbake i Sandefjord.

 

Bevaringsprisen 2018 ble delt ut og gikk til Karisletta 8. Eier er Bjørn Halvorsen.

 

Boligen ble tegnet av avdøde arkitekt Roar L. Tollnes i 1963 og som også selv bodde her. 

Dette er et funkishus som etter vår mening har de kvaliteter som må stilles for å være en representant for god videreføring av den funksjonalistiske arkitektur.

 

Ordet funkishus benyttes i dag på mange utbyggingsprosjekter. 

Dessverre kan dette i Sandefjord knyttes til prosjekter som når de er bygget, fremstår som skjemmende i seg selv og lite tilpasset omgivelsene. Dette skyldes i hovedsak manglende forståelse, respekt og faglig kunnskap om det som kreves for å kunne kalles en akseptabel videreføring av funksjonalismens arkitekturs kvaliteter.

 

Funksjonalismen hadde som utgangspunkt å legge vekt på det konstruktive og utelukke alt det som er overflødig.

Formen skulle avspeile funksjonen, ha et forenklet formspråk med store flater, rette linjer og geometriske former.

Planløsningen skulle på en klar måte dekke de behov boligens beboere hadde.

 

Boligen representerer etter vår vurdering et godt eksempel på videreføring av funksjonalismenens byggestil som kom til Norden i 1930 årene.