ÅRSMØTE

Foreningen Gamle Sandefjord holder sitt årsmøte onsdag 27. februar kl. 19.00 på Øvre Myra.

Frist for å melde saker er onsdag 20. februar.

Evt. saker kan sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Foredragskveld ved Per Skaflem

 

 

Onsdag 28. november kl. 19.00 hadde Foreningen Gamle Sandefjord besøk av Per Skaflem på Øvre Myra.

 


Som tittel på sitt foredrag hadde han valgt: Hukommelsen. Nye og gamle konstruksjoner i vernete kirker.


Det var et spennende tema og Per Skaflem tok oss med på en lang reise inn i menneskenes hukommelse og historie og hvordan tegning har vært veldig viktig.

 

Vi fikk også se bilder fra spesielle restaureringer prosjekter i Kongsberg kirke, Horten kirke og Nedre Eiker kirke.

 

SMIJERNDEKORENS GULLALDER

 

BILDEKÅSERI OM SMIJERNDEKORENS GULLALDER

På husmannsplassen Øvre Myra onsdag  kveld,10. oktober 2018 var det smijernsdekor som stod på programmet.

Karen Bjerke holdt bildekåseri om smijerndekoren i Christiania men også litt om Sandefjord.
Hun fortalte om samarbeidet mellom våre fremste smeder, arkitekter og kunstnere. Et samarbeid som kunne by på utfordringer mellom sterke personligheter.

Det var også flere smeder tilstede som var spesiellt invitert og kom med sine kommentarer underveis.

Arrangementet var et samarbeid mellom foreningene Fortidsminneforeningen/søndre Vestfold, Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord.

SKULPTURVANDRING søndag 2. sept. kl. 13.00

 Bildet kan inneholde: 1 person, står, forsamling, tre og utendørs

 

For første gang i Sandefjords historie inviterte Foreningen Gamle Sandefjord alle til å bli med på en byvandring i byen vår med kunst og skulpturer som tema. Vi synes Sandefjord er en fantastisk flott by som alle kan være stolte av.

 

I byen har vi også en mengde kunstverk og skulpturer som vi i en travel hverdag kanskje ikke legger merke til. De fleste av disse kunstverkene har kjente kunstnere laget og kunstverkene har sin egen historie.

 

Det ble en fin vandring da været var strålende, og Trine Holthe guidet oss flott gjennom hele vandringen. 

 

Myradagen 2018

Myradagen lørdag 25. august

Det ble en kjempeflott dag, været var fantastisk og det kom masser av folk.

Vi må bare beklage at vi gikk tom for rømmegrøt alt for tidlig.

En stor takk til alle utstillerne.

Og en kjempestor takk til alle dere som var med på gjennomføringen.

DET HISTORISKE SANDEFJORD

Foreningen Gamle Sandefjord har vært med på å lage en publikasjonen som presenterer 19 ulike historiske lag og foreninger i nye Sandefjord kommune.

Presentasjonen er tilgjengelig hos foreningene og på biblioteket.


LES Presentasjonen DET HISTORISKE Sandefjord her

Årsrapport Øvre Myra 2017

ÅRSMELDING fra HUSSTYRET 2017 

Husstyre: 

Fra FGS:  Lars Ove Strat      

HS  :        Kåre Hvidsten

                Svein Holtedahl     leder/kasserer

 

Husstyret har hatt 3 arbeids/styremøter og deltatt i fellesmøter vår og høst med eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord

 

Organisering

 I tillegg til husstyret er vedlikehold og drift i 2017 organisert med en tilsynsgruppe og vedlikeholdsgruppe. Dette har fungert tilfredsstillende sist år. 

Husstyret har overordnet ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av husmannsplassen Øvre Myra.

 

Økonomi

Pr. 31.12.17 viser en egenkapital pr kr. 53.900, en økning (et overskudd) i 2017 på 12.000. Se regnskap.  Husstyret ønsker å opparbeide en buffer på ca. kr. 100 000,- for fremtidig akutte behov til vedlikehold og påkostninger.

Bygningene er relativt godt vedlikeholdt utvendig.

Innvendig slitasje samt tekniske anlegg som elektrisk, sanitæranlegg og ventilasjon eldes og må oppgraderes i årene fremover.

 

Drift

Daglig drift har vært gjennomført v/hjelp av Svein Holtedahl og tilsynsgruppen.

 

Vedlikehold av bygningene blir for det meste utført av vedlikeholdsgruppen. Begge grupper har gjennomført oppgavene på en meget tilfredsstillende måte. Norsk Gjenvinning tar seg nå av vårt avfall og kommer ved behov. En bedre (og billigere?) løsning enn kommunalt hver 3. uke

 

2017

Det er anskaffet nytt kjøleskap til kjøkkenet og det er lagt inn internett/wifi.

Det er lagt duk og steiner under redskap som står ute.

Gulvet er bonet med spesialmiddel og 2 store bjerketrær i tunet er fjernet.

 

Februar 2018

Husstyret

 

Årsmelding 2017

 

 

 

 

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2017.

 

Antall medlemmer pr. 01.01.18  er 163   (pr. 01.01.17: 190) 

 

Organisasjonen

 

Det ble på årsmøte 2017 ikke valgt noen leder. Styret har derfor dette året operert med en flat struktur. 

 

Styret har bestått av       Wenche Nyberg                          

                                               Wenche Ingrid Østby Nilsen

                                               Wenche Hvidsten Girlando

                                                Kirsten Wang Henriksen 

                                       Per Olaf  Skar 

 

                                       Lars Ove Strat 

       

 Regnskapsfører              Miki Regnskap

 Revisor                          Atle Sandberg                                  

 

 HVA HAR SKJEDD I 2017.

 Årsmøtet:

 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord 2017 ble på holdt Øvre Myra onsdag 22. februar kl. 19.00.

Bevaringsprisen for 2016 gikk til Torill og Tor Mæland for Sverstadveien 45.

 

Foreningen Gamle Sandefjord sitt bilde.

 Dette er en arkitekttegnet enkel funkis enebolig fra 1947.

 Bygningen var opprinnelig i betong men for å få en mer tidsmessig isolering ble boligen tilleggsisolert og kledd med liggende panel i 1989.

 Gjennom en forbilledlig oppgradering har boligen fortsatt beholdt sitt utseende av å være en verdifull representant for funkisstilen her i Sandefjord.


Torunn Årset var kveldens foredragsholder med tema «Den nye kommunens organisering i forhold til plan- og bevaringssaker».

Etter kommunesammenslåingen mellom Andebu, Stokke og Sandefjord jobbes det nå med en ny kommuneplan som vil være klar i 2018 - 2019, men foreløpig gjelder de gamle planene for de tidligere tre kommunene.

Det var åpenhet for at foreninger som FGS kunne være med ved innspill til de nye planene. Noe vi også er i gang med.

En god kommune kan ikke skapes fra rådhuset alene var et av punktene.

 

Vi deltok på Innflyttertreff 4. februar 2017.

Vi hadde stand i Hjertnes foajeen.

 

Hadde fellesmøte med Sandar Historielag 15. mars.

Her møtes de nye styrene i Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord.

Fellesoppgaver som dugnad og Myra dagen var tema.

 

Dugnad.

Våren startet med dugnad på Øvre Myra torsdag 20. april.

(Her er alle velkomne til å delta.)

 

17 mai.

Vi bidro med vektere til togene på 17. mai.

Tron Kløw og Morten Ertsås stilte.

 

Møter med Lokalhistoriske lag i «nye»  Sandefjord.

Her har det vært mange møter og vi har vært invitert til både Andebu og Stokke. Sammen er vi i ferd med å lage en brosjyre som skal presentere alle historiske lag i den nye kommunen.

 

Myra dagen lørdag 26. aug.

Dette er et tradisjonelt samarbeid med Sandar Historielag.

Det er mye forberedelser og jobb for å få gjennomført denne dagen.

Vi retter en stor takk til alle som bidro.

 

Hadde fellesmøte med Sandar Historielag 18. oktober.

Her så vi på økonomisk status for Øvre Myra og hva som må gjøres med byggninger og uteområder.

 

Åpent møte med Terje Gansum 22. november 2017.

Foreningen spurte seg hva vi må tåle å miste av gammel bebyggelse, til fordel for en sunn og bærekraftig utvikling, og inviterte leder av Vestfold Fylkeskommune – seksjon Kulturarv, Terje Gansum til å foredra over disse dilemmaer.

Terje Gansum

Gansum tok utgangspunkt i de norske kulturmyndighetenes prioriteringer og vurderinger, og trakk linjene fra nasjonale føringer, til de harde, lokale realiteter, der Foreningen Gamle Sandefjord har sin arena.

 

SAKER/UTTALELSER DET HAR VÆRT JOBBET MED:

Sperrekvartalet:  Her har det ikke vært så mye aktivitet i 2017.

Foreningen har tidligere engasjert seg både ved uttalelse til kommunen og flere avisinnlegg mot planene som ble varslet for kvartalet.

Det var god respons på Facebook siden som ble laget.

 

Bryggeområde ( Carlsen kvartalet ): Vi har fått tilgang til foreløpige planer. Saken jobbes med nå.

 

Grans bryggeri: Det vi ønsket ble ivaretatt og utbyggingen ser bra ut.

 

Oppstart av detaljreguleringsarbeid for Prestegårdsveien 1 B og Gokstadveien 1.

Foreningen har i sin uttalelse til kommunen påpekt at Prestegårdsveien 1B er av stor lokal betydning og må bevares. Vi håper Gokstadveien 1 også blir bevart.

 

 Forsmannsenteret. Foreningen har uttalt seg til kommunens planer.

Vi påpeker at den foreslåtte nye blokkbebyggelsen mot den bevaringsverdige småhusbebyggelsen mot Sverres gate vil ødelegge bomiljøet her.

Det har nå lenge vært stille om denne saken, men vi følger den videre.


Halvorsens planer på Hvidts Plass:

Her har det skjedd lite i 2017, men den er kommet opp på nytt i 2018.

FGS sendte uttalelse til varsel om regulering hvor vi påpeker de uheldige konsekvensene av en bit for bit planlegging som kommunen legger opptil.

Foreningen vil følge opp saken og prøve å påvirke til løsninger som sikrer bevaring av Hvidts Plass som et av byens mest spennende byrom.

Både planene for Sperrekvartalet og Halvorsen slik de så langt foreligger, kan endre totalt det bevaringsverdige miljøet her.

 

Trafo kiosk.

Vi samarbeider med Rukla Borettslag om trafo kiosken i Lundenveien, som er veldig forfalt. Vi jobber videre med å få denne restaurert.

 

Veileder for bevaring av hus.

En egen gruppe jobber med dette.

 

Jassbandet Speed.

Som et eksempel på litt rare saker vi får spørsmål om, fikk vi en henvendelse om vi hadde noen opplysninger angående jassbandet Speed. Wenche Girlando tok kontakt med Kjell Børresen om dette. Han kjente godt til Speed da hans far hadde vært med der. Informasjon er formidlet videre.

 

Styremøter:

Vi har hatt 11 ordinære styremøter og hatt oppe 50 saker.

 

ØKONOMI

Viser da til eget fremlagt regnskap.

 

TAKK TIL MEDLEMMENE.

Styret vil takke alle medlemmene som på ulike måter har bidratt til å løse de oppgaver som foreningen har vært engasjert I.

Vårt ønske er at alle medlemmer involverer seg i foreningen, og blir med på dugnader og andre oppgaver.

 

MEDLEMSVERVING:

Styret ønsker å øke interessen for FGS også blant yngre mennesker.

Vi oppfordrer også alle til å styrke foreningen og skaffe nye medlemmer i løpet av året.

 

Sandefjord 28. februar 2018

Lars Ove Strat

Sekretær

 

Årsmøte Foreningen Gamle Sandefjord 2018

 

Årets årsmøte for Foreningen Gamle Sandefjord ble avholdt på Øvre Myra 28.2.2018..
 
Foredragsholder Kristen Grieg Bjerke fra Fortidsminneforeningen holdt et glimrende innlegg om hva hans forening brenner for. 

Foreningens Bevaringspris for året 2017 gikk til Røde Kors for flott og nennsom restaurering av det gamle "Lasarettet". 

 

Foreningen Gamle Sandefjord sitt bilde.
 
 

Årsmelding ligger under fane Om oss Årsmelding 2017    www.gamlesandefjord.no/index.php/arsmelding-2017

Gamle hus i rivende utvikling

Onsdag 22. November var Terje Gansum på Øvre Myra Schanckesgt 24. 

Foreningen Gamle Sandefjord hadde inviterer til foredrag om bevaring og bærekraftig byutvikling.

I en tid hvor byen er under stadig press fra både private og kommunale utbyggere, kan det være mange planer og byggeprosesser Foreningen Gamle Sandefjord kunne ønsket å jobbe aktivt med, men som må prioriteres vekk til fordel for de aller viktigste i forhold til foreningens grunnleggende formål, om bevaring av byens viktigste, bygningsmessige kulturarv.

Foreningen spurte seg derfor om hva vi må tåle å miste av gammel bebyggelse, til fordel for en sunn og bærekraftig utvikling,og inviterte leder av Vestfold Fylkeskommune – seksjon Kulturarv, Terje Gansum til å foredra over disse dilemmaer.

Gansum tok utgangspunkt i de norske kulturmyndighetenes prioriteringer og vurderinger, og trakk linjene fra nasjonale føringer, til de harde, lokale realiteter, der Foreningen Gamle Sandefjord har sin arena.

 

Terje Gansum

Terje Gansum er utdannet arkeolog med magistergrad og doktorgrad, og er en ettertraktet foredragsholder. Han underviser bl.a. som gjesteprofessor ved universitetet i Wien.

Han er virksomhetsleder for kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Han er også kjent som en av de sentrale ved tilbakeføringen av skjelettrestene til Gokstadhaugen.

Det ble et meget interessant foredrag og en god dialog med de fremmøtte.